Ta strona używa plików cookies.       Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
 

Nasza oferta

Biuro rachunkowe Pit-Cit posiada ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności.
Zapewniamy wszystkie usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem firmy.

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja środków trwałych
 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe
 • rozliczenie właścicieli
 • sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych)
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług
 • obsługa pracowników
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 •  

Obsługa kadrowo - płacowa

 • listy płac
 • imienne raporty osób ubezpieczonych (RMUA)
 • deklaracje ZUS
 • deklaracje podatku od osób fizycznych (PIT 4)
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych

Rejestracje działalności gospodarczej

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • spółki cywilne
 • spółki osobowe
 • spółki partnerskie
 • spółki handlowe

Zanieczyszczenia

 • Informacje o zakresie korzystania ze srodowiska oraz o wysokośći należnych opłat, zgodnie z rozp. min. Środowiska z 18 czerwca 2009 roku.
 •